Ważny komunikat dla rodziców

Rodzice dzieci powracających do przedszkola od dnia 01 września 2020r. i później zobowiązani są do przestrzegania następującej procedury:


 • Przyprowadzamy dziecko zdrowe (bez kaszlu i kataru),
 • Rodzic jest zobowiązany, przekazując dziecko, do złożenia pisemnej zgody na mierzenie temperatury ciała dziecka (wzór deklaracji jest do pobrania na stronie głównej) lub na miejscu w placówce,
 • Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych zabawek i pluszaków,
 • Rodzic przyprowadzając i odbierając dziecko zobowiązany jest do rygorystycznego przestrzegania środków ostrożności:
   • zasłonięcie ust i nosa,
   • dezynfekcja rąk
   • zastosowanie dystansu społecznego minimum 1,5 metra,
   • dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe,
   • w przypadku kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych któregoś z członków rodziny nie wolno przyprowadzić dziecka do przedszkola
   • jeżeli temperatura ciała dziecka osiągnie 37,5 i powyżej rodzice muszą niezwłocznie odebrać je z przedszkola.
 • Mając na uwadze ułatwienie kontaktu z rodzicami prosimy o podanie wychowawcom oddziałów aktualnych numerów telefonu